+7 (495) 505-16-82
+7 (495) 544-89-66

Мальдивы

Мальдивы

Дайв-сафари на Мальдивах с русскими дайверами на борту

  

Дайвинг сафари на Мальдивах:

ноябрь 2018 яхта маршрут дайвинг сафари начало сафари цена пояснение
24.11 - 01.12 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 4020 USD  
24.11 - 01.12 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1599 EUR
24.11 - 01.12 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
24.11 - 01.12 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
24.11 - 01.12 Carpe Novo Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Male - Dharavandhoo 1863 USD вместо от 2540 USD
24.11 - 01.12 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male 1050 USD вместо 1500 USD, русские на борту
25.11 - 02.12 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 1365 USD вместо 2730 USD
25.11 - 02.12 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2049 EUR
25.11 - 02.12 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1960 USD  
26.11 - 04.12 Nautilus One Male - Rasdhoo - Ari - South Male Male 1620 EUR вместо 1800 EUR
26.11 - 03.12 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2240 USD
26.11 - 03.12 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2030 USD
26.11 - 05.12 Nautilus Two Male - Ari Atoll - Meemu Atoll Male 2214 EUR  
28.11 - 08.12 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 4450 USD 11 дней
28.11 - 09.12 Amba Far North Expedition Hanimaadhoo 2090 EUR вместо 3036 EUR, 12 дней
декабрь 2018 яхта маршрут дайвинг сафари начало сафари цена пояснение
01.12 - 08.12 Fun Azul II Ари атолл (Ari Atoll) Male 1980 USD
01.12 - 08.12 Carpe Diem Ари атолл (Ari Atoll) Male 1665 USD  
01.12 - 08.12 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
01.12 - 08.12 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
01.12 - 08.12 Carpe Novo Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Dharavandhoo - Male 1863 USD вместо от 2540 USD
01.12 - 08.12 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 4020 USD  
01.12 - 08.12 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male 1200 USD вместо 1500 USD
02.12 - 09.12 Blue Voyager Male - Rasdhoo - Ari - South Male Male 1680 USD вместо 2100 USD, есть русские на борту
02.12 - 09.12 Carpe Vita Male - Ari - Baa - Raa Atolls Male - Dharavandhoo 2320 USD вместо от 2740 USD
02.12 - 09.12 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1499 EUR
02.12 - 09.12 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 1925 USD  
02.12 - 09.12 Horizon III Male - Vaavu - Ari - South Male Male 1211 USD вместо от 2422 USD, русские на борту
02.12 - 09.12 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 1999 EUR
02.12 - 09.12 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 1365 USD вместо 2730 USD
03.12 - 10.12 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2240 USD
03.12 - 10.12 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2030 USD  
06.12 - 15.12 Nautilus Two Male - Ari Atoll - Meemu Atoll Male 1992 EUR вместо 2214 EUR
08.12 - 15.12 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
08.12 - 15.12 Fun Azul II Ари атолл (Ari Atoll) Male 1980 USD
08.12 - 15.12 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1449 EUR
08.12 - 15.12 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1499 EUR
08.12 - 15.12 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male 1806 USD  
08.12 - 15.12 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1863 USD вместо от 2540 USD
08.12 - 15.12 Carpe Diem Ари атолл (Ari Atoll) Male 1665 USD
08.12 - 15.12 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 4020 USD
08.12 - 15.12 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
08.12 - 15.12 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 1855 USD  
08.12 - 15.12 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male 1500 USD
09.12 - 16.12 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 1925 USD
09.12 - 16.12 Emperor Virgo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1699 EUR
09.12 - 16.12 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1330 EUR вместо 1883 EUR
09.12 - 16.12 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 1999 EUR
09.12 - 21.12 Blue Voyager Central Atolls & Beyond Male 1920 USD вместо 2400 USD, 13 дней
09.12 - 16.12 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
09.12 - 16.12 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1960 USD
09.12 - 16.12 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 1365 USD вместо 2730 USD
09.12 - 16.12 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1499 EUR
10.12 - 17.12 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2030 USD  
10.12 - 17.12 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2240 USD  
15.12 - 22.12 Fun Azul II Male - Vaavu Atoll Male 2200 USD
15.12 - 22.12 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
15.12 - 22.12 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2610 USD
15.12 - 22.12 Carpe Diem Ари атолл (Ari Atoll) Male 1665 USD
15.12 - 22.12 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1449 EUR
15.12 - 22.12 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 1855 USD  
15.12 - 21.12 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 3446 USD 7 дней
15.12 - 22.12 Nautilus One Male - Rasdhoo - Ari - South Male Male 1575 EUR  
15.12 - 22.12 Carpe Novo Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Male - Dharavandhoo 1863 USD вместо от 2540 USD
15.12 - 22.12 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male 1806 USD  
15.12 - 22.12 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male 1200 USD вместо 1500 USD
16.12 - 23.12 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1274 EUR  вместо 1820 EUR
16.12 - 23.12 Carpe Vita Baa Atoll - Hanifaru Male 2320 USD вместо 2740 USD
16.12 - 26.12 Nautilus Two Male - Ari Atoll - Meemu Atoll Male 2460 EUR  
16.12 - 23.12 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1330 EUR вместо 1883 EUR
16.12 - 26.12 Keana Male - Thaa Male - Kadhdhoo 2750 USD 11 дней
16.12 - 23.12 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1960 USD  
16.12 - 23.12 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 1365 USD вместо 2730 USD
16.12 - 23.12 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1499 EUR
16.12 - 23.12 Emperor Virgo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1499 EUR
17.12 - 23.12 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2460 USD 7 дней
21.12 - 28.12 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2660 USD
22.12 - 29.12 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1599 EUR
22.12 - 29.12 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
22.12 - 02.01 Carpe Diem Far North (Дальний север) Male 2607 USD 12 дней
22.12 - 29.12 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 3265 USD
22.12 - 29.12 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 3265 USD
22.12 - 29.12 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male 1500 USD
23.12 - 30.12 Horizon III Male - Vaavu - Ari - South Male Male 1211 USD вместо 2422 USD, русские на борту
23.12 - 30.12 Emperor Virgo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1999 EUR
23.12 - 30.12 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2349 EUR
23.12 - 30.12 Carpe Vita Male - Ari - Baa - Raa Atolls Male - Dharavandhoo 2320 USD вместо от 2740 USD
23.12 - 30.12 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1799 EUR
23.12 - 30.12 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR
23.12 - 30.12 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
23.12 - 30.12 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
26.12 - 06.01 Nautilus Two Male - Ari Atoll - Meemu Atoll Male 2706 EUR
27.12 - 06.01 Keana Male - Thaa Kadhdhoo - Male 2750 USD 11 дней
28.12 - 04.01 Blue Voyager Male - Vaavu Atoll Male 1344 USD  вместо 1680 USD
29.12 - 05.01 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 3265 USD
29.12 - 05.01 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 2425 USD  
29.12 - 05.01 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
29.12 - 05.01 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 2025 USD
29.12 - 05.01 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male 1625 USD
30.12 - 06.01 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1599 EUR
30.12 - 06.01 Amba Far North Expedition Hanimaadhoo - Ifuru 1932 EUR
30.12 - 06.01 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1985 USD есть русские на борту
30.12 - 06.01 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
30.12 - 06.01 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2349 EUR
30.12 - 06.01 Carpe Vita Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Dharavandhoo - Male 2320 USD вместо от 2740 USD, есть русские на борту
30.12 - 06.01 Emperor Virgo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1999 EUR
30.12 - 06.01 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 4400 USD  
30.12 - 06.01 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
январь 2019 яхта маршрут дайвинг сафари начало сафари цена пояснение
02.01 - 12.01 Carpe Diem Far North (Дальний север) Male 2370 USD 11 дней
05.01 - 12.01 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 2025 USD
05.01 - 12.01 Carpe Novo Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Male - Dharavandhoo 1863 USD
05.01 - 12.01 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1649 EUR
05.01 - 12.01 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 2100 USD  
05.01 - 12.01 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male от 1750 USD  
06.01 - 13.01 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 1925 USD
06.01 - 15.01 Nautilus One Male - Ari Atoll - Meemu Atoll Male 2025 EUR
06.01 - 13.01 Amba Far North Expedition Ifuru - Hanimaadhoo 1932 EUR
06.01 - 13.01 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
06.01 - 13.01 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1569 EUR
06.01 - 13.01 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD
06.01 - 13.01 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 4400 USD  
06.01 - 13.01 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2049 EUR
06.01 - 13.01 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1960 USD есть русские на борту
06.01 - 13.01 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR
07.01 - 14.01 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1984 USD вместо 2205 USD
07.01 - 14.01 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2415 USD
12.01 - 19.01 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1699 EUR
12.01 - 19.01 Fun Azul II Male - Vaavu Atoll Male 2200 USD
12.01 - 19.01 Carpe Novo Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Dharavandhoo - Male 2540 USD
12.01 - 19.01 Carpe Diem Ари атолл (Ari Atoll) Male 2065 USD  
12.01 - 19.01 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1649 EUR
12.01 - 19.01 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
12.01 - 19.01 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 2025 USD  
12.01 - 19.01 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
12.01 - 19.01 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male от 1750 USD  
13.01 - 20.01 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
13.01 - 24.01 Keana Male - Thaa Male - Kadhdhoo 3025 USD 12 дней
13.01 - 20.01 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1569 EUR
13.01 - 20.01 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 3590 USD  
13.01 - 20.01 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2049 EUR
13.01 - 20.01 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD
13.01 - 20.01 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
13.01 - 20.01 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
14.01 - 21.01 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2415 USD
14.01 - 21.01 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1984 USD вместо 2205 USD
16.01 - 28.01 Nautilus Two Male - Thaa Male 2952 EUR 13 дней
16.01 - 28.01 Nautilus One Male - Thaa Male 2700 EUR 13 дней
16.01 - 26.01 Carpe Vita Far North (Дальний север) Male 3935 USD 11 дней
19.01 - 26.01 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1599 EUR
19.01 - 26.01 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
19.01 - 26.01 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 3590 USD  
19.01 - 26.01 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 2540 USD
19.01 - 26.01 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1649 EUR
19.01 - 26.01 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
19.01 - 26.01 Fun Azul II Male - Vaavu Atoll Male 2200 USD
19.01 - 25.01 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 2025 USD
19.01 - 26.01 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male от 1750 USD
20.01 - 27.01 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2049 EUR
20.01 - 27.01 Emperor Virgo Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1649 EUR  
20.01 - 27.01 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD
20.01 - 27.01 Horizon III Laamu Atoll - Huvadhoo Laamu - Huvadhoo 2422 USD
20.01 - 27.01 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
20.01 - 27.01 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
20.01 - 03.02 Sheena Southern Maldives Filitheyo 3640 EUR 15 дней
21.01 - 28.01 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2415 USD  
21.01 - 28.01 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1984 USD вместо 2205 USD
23.01 - 02.02 Blue Voyager Southern Maldives Kooddoo - Male 2970 USD 11 дней
26.01 - 02.02 Blue Force One Male - Ari Atoll - Huvadhoo Male - Kooddoo 2190 USD   
26.01 - 02.02 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 3590 USD  
26.01 - 02.02 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
26.01 - 02.02 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1699 EUR
26.01 - 02.02 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1649 EUR
26.01 - 02.02 Ari Queen Ари атолл (Ari Atoll) Male от 1750 USD  
27.01 - 03.02 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
27.01 - 03.02 Horizon III Laamu Atoll - Huvadhoo Huvadhoo - Laamu 2422 USD  
27.01 - 03.02 Carpe Vita Southern Maldives Male - Laamu 2740 USD  
27.01 - 03.02 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1569 EUR
27.01 - 03.02 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2049 EUR
27.01 - 03.02 Emperor Virgo Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1649 EUR
27.01 - 03.02 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 2036 USD
27.01 - 03.02 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
27.01 - 03.02 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD
27.01 - 03.02 Keana Male - Thaa Kadhdhoo - Male 2030 USD  
28.01 - 04.02 Duke of York Ари атолл (Ari Atoll) Male 2415 USD
28.01 - 04.02 Conte Max Male - Vaavu Atoll - Laamu Atoll Male - Laamu 2205 USD
29.01 - 10.02 Nautilus One Male - Thaa Male 2700 EUR 13 дней
февраль 2019 яхта маршрут дайвинг сафари начало сафари цена пояснение
02.02 - 09.02 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 2100 USD  
02.02 - 09.02 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Kaadedhdhoo - Gan 2800 USD
02.02 - 09.02 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR
02.02 - 09.02 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
03.02 - 10.02 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1699 EUR
03.02 - 10.02 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 2030 USD
03.02 - 10.02 Carpe Vita Laamu Atoll - Huvadhoo Laamu - Huvadhoo 2740 USD
03.02 - 10.02 Maldives Aggressor II Southern Maldives Male - Kadhdhoo 2800 USD
03.02 - 10.02 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
03.02 - 10.02 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
03.02 - 10.02 Amba Far North Expedition Hanimaadhoo - Ifuru 1932 EUR  
04.02 - 11.02 Duke of York Southern Maldives Male - Laamu 2415 USD  
04.02 - 11.02 Conte Max Laamu Atoll - Huvadhoo Laamu - Huvadhoo 2205 USD  
09.02 - 16.02 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
09.02 - 16.02 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 3590 USD  
09.02 - 16.02 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 2100 USD  
09.02 - 16.02 Emperor Leo Southern Maldives Kadhdhoo - Gan 2389 USD
09.02 - 19.02 Blue Voyager Southern Maldives Male - Kooddoo 2970 USD 11 дней
09.02 - 16.02 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Gan - Kaadedhdhoo 2800 USD
10.02 - 17.02 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
10.02 - 17.02 Emperor Virgo Laamu Atoll - Huvadhoo Kadhdhoo - Koodoo 2568 EUR
10.02 - 17.02 Carpe Vita Southern Maldives Kooddoo - Male 2740 USD  
10.02 - 17.02 Amba Far North Expedition Ifuru - Hanimaadhoo 1932 EUR
10.02 - 17.02 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
11.02 - 18.02 Conte Max Huvadhoo Atoll Huvadhoo 2205 USD
11.02 - 23.02 Nautilus One Male - Thaa Male 2700 EUR 13 дней
11.02 - 18.02 Duke of York Laamu Atoll - Huvadhoo Laamu - Huvadhoo 2415 USD
12.02 - 23.02 Carpe Diem Southern Maldives Gan - Male 3250 USD 12 дней
16.02 - 23.02 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR
16.02 - 27.02 Carpe Novo Southern Maldives Kadhdhoo - Male 3990 USD
16.02 - 23.02 Emperor Leo Southern Maldives Gan - Kadedhoo 2389 EUR
16.02 - 23.02 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Kaadedhdhoo - Gan 2800 USD
16.02 - 23.02 Ocean Sapphire Southern Maldives Male - Kadhdhoo 2100 USD
16.02 - 23.02 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
17.02 - 24.02 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1699 EUR
17.02 - 27.02 Maldives Aggressor II Southern Maldives Gan - Male 4000 USD 11 дней
17.02 - 27.02 Carpe Vita Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Male - Raa 3935 USD 11 дней
17.02 - 24.02 Emperor Virgo Southern Maldives Koodoo - Kadhdhoo 2548 EUR
17.02 - 03.03 Sheena Southern Maldives Filitheyo 3640 EUR 15 дней
17.02 - 24.02 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
17.02 - 24.02 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR
17.02 - 27.02 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 3510 USD 11 дней
18.02 - 25.02 Duke of York Huvadhoo Atoll Huvadhoo 2415 USD
18.02 - 25.02 Conte Max Southern Maldives Huvadhoo - Fuvahmulah 2205 USD
20.02 - 02.03 Blue Voyager Southern Maldives Kooddoo - Male 2970 USD 11 дней
23.02 - 02.03 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
23.02 - 02.03 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR
23.02 - 02.03 Azalea Ари атолл (Ari Atoll) Male 3590 USD
23.02 - 02.03 Ocean Sapphire Huvadhoo Atoll Kaadedhdhoo 2100 USD  
23.02 - 02.03 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Gan - Kaadedhdhoo 2800 USD
23.02 - 02.03 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
23.02 - 02.03 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
24.02 - 03.03 Emperor Virgo Southern Maldives Kadhdhoo - Male 2199 EUR
24.02 - 03.03 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
24.02 - 03.03 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1699 EUR  
24.02 - 03.03 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR
25.02 - 04.03 Conte Max Southern Maldives Fuvahmulah - Huvadhoo 2205 USD
25.02 - 09.03 Nautilus Two Male - Thaa Male 2952 EUR 13 дней
25.02 - 04.03 Duke of York Huvadhoo Atoll Huvadhoo 2415 USD
27.02 - 09.03 Maldives Aggressor II Southern Maldives Male - Gan 4000 USD 11 дней
27.02 - 09.03 Adora Southern Maldives Male 3510 USD 11 дней
март 2019 яхта маршрут дайвинг сафари начало сафари цена пояснение
02.03 - 09.03 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Kaadedhdhoo - Gan 2800 USD
02.03 - 09.03 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
02.03 - 09.03 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 2540 USD
02.03 - 09.03 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR
03.03 - 10.03 Emperor Virgo Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1799 EUR
03.03 - 10.03 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
03.03 - 10.03 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
03.03 - 10.03 Sheena Southern Maldives Filitheyo - Kooddoo 1820 EUR  
03.03 - 10.03 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1699 EUR
04.03 - 12.03 Duke of York Southern Maldives Huvadhoo - Fuvahmulah 2760 USD 9 дней
09.03 - 16.03 Fun Azul II Male - Vaavu Atoll Male 2200 USD
09.03 - 16.03 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Gan - Kaadedhdhoo 2800 USD  
09.03 - 16.03 Ocean Sapphire Huvadhoo Atoll Kaadedhdhoo 2100 USD  
09.03 - 16.03 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
09.03 - 16.03 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
09.03 - 16.03 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR
10.03 - 20.03 Blue Voyager Southern Maldives Male - Kooddoo 2970 USD 11 дней
10.03 - 17.03 Emperor Virgo Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1799 EUR
10.03 - 20.03 Amba Far North Expedition Hanimaadhoo 2760 EUR 11 дней
10.03 - 17.03 Sheena Huvadhoo Atoll Kooddoo 1820 EUR  
10.03 - 17.03 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
10.03 - 20.03 Maldives Aggressor II Southern Maldives Gan - Male 4000 USD 11 дней
11.03 - 18.03 Conte Max Southern Maldives Huvadhoo - Addu 2205 USD
12.03 - 21.03 Duke of York Southern Maldives Fuvahmulah - Laamu 3105 USD 10 дней
16.03 - 23.03 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
16.03 - 23.03 Fun Azul II Male - Vaavu Atoll Male 2200 USD
16.03 - 23.03 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
16.03 - 23.03 Carpe Novo Baa Atoll - Hanifaru Dharavandhoo - Male 2740 USD  
16.03 - 23.03 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Kaadedhdhoo - Gan 2800 USD  
17.03 - 24.03 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
17.03 - 24.03 Sheena Huvadhoo Atoll Kooddoo 1820 EUR  
17.03 - 24.03 Emperor Serenity Southern Maldives Gan - Kadedhoo 2888 EUR
17.03 - 24.03 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1699 EUR
17.03 - 24.03 Emperor Virgo Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 2049 EUR
17.03 - 24.03 Carpe Vita Southern Maldives Male - Laamu 2940 USD  
18.03 - 01.04 Conte Max Southern Maldives Addu - Male 4410 USD 15 дней
20.03 - 30.03 Maldives Aggressor II Male - Thaa Male 4000 USD 11 дней
20.03 - 31.03 Amba Far North Expedition Hanimaadhoo 3036 EUR 12 дней
21.03 - 31.03 Blue Voyager Southern Maldives Kooddoo - Male 2970 USD 11 дней
21.03 - 31.03 Duke of York Southern Maldives Laamu - Male 3450 USD 11 дней
22.03 - 03.04 Nautilus Two Male - Thaa Male 2952 EUR 13 дней
23.03 - 03.04 Carpe Diem South & North Male 3245 USD 12 дней
23.03 - 30.03 Emperor Leo Southern Maldives Kooddoo - Male 2159 EUR
23.03 - 30.03 Blue Force One Ари атолл (Ari Atoll) Male 1990 USD  
23.03 - 30.03 Fun Azul III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Gan - Kaadedhdhoo 2800 USD
23.03 - 30.03 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
24.03 - 31.03 Ocean Divine Ари атолл (Ari Atoll) Male 3115 USD  
24.03 - 31.03 Emperor Serenity Southern Maldives Kadhdhoo - Male 2643 EUR
24.03 - 31.03 Carpe Vita Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Laamu - Addu 2740 USD  
24.03 - 31.03 Sheena Southern Maldives Kooddoo - Filitheyo 1820 EUR
30.03 - 06.04 Blue Force One Ари атолл (Ari Atoll) Male 1990 USD  
30.03 - 06.04 Honors Legacy Southern Maldives Kooddoo - Male по запросу  
30.03 - 06.04 Emperor Voyager Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR
30.03 - 06.04 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
30.03 - 06.04 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1849 EUR
30.03 - 06.04 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
30.03 - 06.04 Ocean Sapphire Southern Maldives Kooddoo - Male 2100 USD
31.03 - 07.04 Horizon III Huvadhoo - Addu (Дальний юг) Addu - Huvadhoo 2611 USD  
31.03 - 07.04 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1699 EUR  
31.03 - 07.04 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR
31.03 - 07.04 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR
31.03 - 07.04 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD
31.03 - 10.04 Ocean Divine Male - Vaavu - Ari - South Male Male 4450 USD 11 дней
31.03 - 10.04 Carpe Vita Southern Maldives Gan - Male 3935 USD 11 дней
апрель 2019 яхта маршрут дайвинг сафари начало сафари цена пояснение
01.04 - 08.04 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2205 USD  
04.04 - 12.04 Nautilus Two Male - Rasdhoo - Ari - South Male Male 1968 EUR
06.04 - 13.04 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 2025 USD  
06.04 - 13.04 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1649 EUR
06.04 - 13.04 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
06.04 - 13.04 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 2100 USD  
07.04 - 14.04 Emperor Virgo Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1499 EUR
07.04 - 14.04 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR
07.04 - 14.04 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1699 EUR  
07.04 - 14.04 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 2049 EUR
07.04 - 14.04 Horizon III Laamu Atoll - Huvadhoo Huvadhoo - Laamu 2611 USD  
07.04 - 17.04 Maldives Aggressor II Male - Thaa Male 4000 USD 11 дней
07.04 - 14.04 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
08.04 - 15.04 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2205 USD  
11.04 - 21.04 Carpe Vita Central Atolls & Beyond Male - Raa 3935 USD 11 дней
13.04 - 20.04 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 2025 USD
13.04 - 20.04 Blue Force One Ари атолл (Ari Atoll) Male 2090 USD  
13.04 - 20.04 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
13.04 - 20.04 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
13.04 - 22.04 Nautilus One Male - Ari Atoll - Meemu Atoll Male 2025 EUR 10 дней
14.04 - 21.04 Horizon III Male - Vaavu Atoll - Laamu Atoll Laamu - Male 2611 USD  
14.04 - 21.04 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 1820 USD  
14.04 - 21.04 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR
14.04 - 21.04 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
14.04 - 21.04 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
15.04 - 22.04 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2205 USD  
17.04 - 27.04 Maldives Aggressor II Male - Thaa Male 4000 USD 11 дней
20.04 - 27.04 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1949 EUR
20.04 - 27.04 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 1980 USD
20.04 - 27.04 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
20.04 - 27.04 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 2540 USD
20.04 - 27.04 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
20.04 - 27.04 Fun Azul II Male - Vaavu Atoll Male 1980 USD
20.04 - 27.04 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 2100 USD  
20.04 - 27.04 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
21.04 - 28.04 Horizon III Male - Ari Atoll - Baa Atoll Male 2611 USD  
21.04 - 28.04 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
21.04 - 28.04 Emperor Virgo Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1629 EUR
21.04 - 28.04 Carpe Vita Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa Dharavandhoo - Male 2740 USD
21.04 - 28.04 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
21.04 - 28.04 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1569 EUR
21.04 - 28.04 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 2226 USD  
22.04 - 29.04 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 2205 USD  
27.04 - 04.05 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
27.04 - 04.05 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
27.04 - 04.05 Fun Azul III Male - Vaavu Atoll Male 2025 USD  
27.04 - 04.05 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 2540 USD  
27.04 - 04.05 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 1680 USD  
27.04 - 04.05 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1949 EUR
28.04 - 05.05 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 1899 EUR  
28.04 - 05.05 Horizon III Ари атолл (Ari Atoll) Male 2611 USD  
28.04 - 05.05 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 1820 USD  
28.04 - 05.05 Emperor Atoll Male - Vaavu - Meemu - South Ari Male 1569 EUR  
28.04 - 05.05 Carpe Vita Ари атолл (Ari Atoll) Male 2320 USD
28.04 - 05.05 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR
28.04 - 05.05 Amba Haa Alifu - Haa Dhaalu Atoll Hanimaadhoo 1883 EUR  
28.04 - 05.05 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD
28.04 - 05.05 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1986 USD  
29.04 - 06.05 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1855 USD  
май 2019 яхта маршрут дайвинг сафари начало сафари цена пояснение
04.05 - 11.05 Carpe Diem Ари атолл (Ari Atoll) Male 1665 USD  
04.05 - 11.05 Emperor Virgo Southern Maldives Kadhdhoo 2129 EUR  
04.05 - 11.05 Fun Azul II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2200 USD
04.05 - 11.05 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
04.05 - 11.05 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
04.05 - 11.05 Scubaspa Ying Ари атолл (Ari Atoll) Male 2870 USD
04.05 - 11.05 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 1680 USD
04.05 - 14.05 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1863 USD 11 дней
04.05 - 11.05 Blue Voyager Male - Baa - Raa Male 1890 USD  
05.05 - 12.05 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 1820 USD  
05.05 - 12.05 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1299 EUR
05.05 - 12.05 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
05.05 - 12.05 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 1729 EUR  
05.05 - 12.05 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD  
05.05 - 12.05 Carpe Vita Ари атолл (Ari Atoll) Male 1799 USD  
05.05 - 12.05 Horizon III Ари атолл (Ari Atoll) Male 2611 USD  
05.05 - 12.05 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1806 USD  
06.05 - 13.05 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1855 USD  
11.05 - 18.05 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1699 EUR
11.05 - 18.05 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 1680 USD  
11.05 - 18.05 Emperor Virgo Southern Maldives Kadhdhoo 2129 EUR  
11.05 - 18.05 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
11.05 - 18.05 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2455 USD
11.05 - 21.05 Blue Voyager Central Atolls & Beyond Male 2430 USD 11 дней
12.05 - 19.05 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD  
12.05 - 23.05 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 2860 USD 12 дней
12.05 - 19.05 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1049 EUR
12.05 - 19.05 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1820 EUR  
12.05 - 19.05 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1806 USD  
13.05 - 20.05 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1855 USD  
14.05 - 24.05 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1863 USD 11 дней
18.05 - 25.05 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
18.05 - 25.05 Emperor Leo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1529 EUR  
18.05 - 25.05 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 1680 USD  
18.05 - 25.05 Scubaspa Yang Ари атолл (Ari Atoll) Male 2455 USD
18.05 - 25.05 Emperor Virgo Southern Maldives Kadhdhoo 2129 EUR  
19.05 - 26.05 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1049 EUR
19.05 - 26.05 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 1729 EUR  
19.05 - 26.05 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1660 EUR  
19.05 - 26.05 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD  
19.05 - 26.05 Adora Ари атолл (Ari Atoll) Male 1806 USD  
20.05 - 27.05 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1855 USD  
21.05 - 28.05 Blue Voyager Male - Baa - Raa Male 1890 USD  
23.05 - 02.06 Keana Ари атолл (Ari Atoll) Male 2600 USD 11 дней
25.05 - 01.06 Carpe Novo Ари атолл (Ari Atoll) Male 1863 USD  
25.05 - 01.06 Blue Force One Ари атолл (Ari Atoll) Male 1590 USD
25.05 - 01.06 Honors Legacy Male - Vaavu - Ari - South Male Male по запросу  
25.05 - 01.06 Ocean Sapphire Ари атолл (Ari Atoll) Male 1680 USD  
25.05 - 01.06 Emperor Virgo Southern Maldives Kadhdhoo 2129 EUR  
26.05 - 02.06 Emperor Serenity Ари атолл (Ari Atoll) Male 1729 EUR  
26.05 - 02.06 Emperor Atoll Ари атолл (Ari Atoll) Male 1049 EUR  
26.05 - 02.06 Sheena Southern Maldives Filitheyo 1660 EUR  
26.05 - 02.06 Maldives Aggressor II Ари атолл (Ari Atoll) Male 2800 USD
27.05 - 03.06 Conte Max Ари атолл (Ari Atoll) Male 1855 USD  
28.05 - 04.06 Blue Voyager Male - Baa - Raa Male 1890 USD  

  

  

Мальдивские острова: дайвинг туры, дайвинг сафари и отдыхЧасто Мальдивы называют райскими островами, но найти свой кусочек рая на Мальдивских островах можно не только на суше, но и в подводном мире. Девственная и экзотическая красота Мальдивских островов может порадовать глаз любого человека. Ведь только на Мальдивах можно увидеть такое огромное количество экзотических рыбок всех цветов радуги, разных форм и размеров. В Мальдивских водах встречаются не только мелкие представители водного царства, но и достаточно крупные экземпляры, как например китовая акула, манты и множество акул различных видов, которые увидишь далеко не везде. К тому же, на Мальдивах насладиться красотой подводных пейзажей можно в простой маске с трубкой. Прибрежные воды на Мальдивах необыкновенно прозрачны и чисты, а крупных экзотических рыб можно лицезреть прямо на мелководье, у самого берега. Мальдивские острова идеально подходят как для начинающих дайверов, так и профессиональных любителей подводного плавания.

Дайвинг на МальдивахДайвинг на Мальдивах осуществляются обычно внутри атолла, либо с внешней стороны атолла, но самый лучший дайвинг - дайвинг в каналах, такие каналы называются канду (капай), обычно эти каналы соединяют внутреннюю и внешнюю части атолла. Чаще всего Мальдивские  канду - это достаточно глубокие каналы, расположенные между рядом находящимися островами, через которые воды Индийского океана и его подводные обитатели попадают во внутренние воды Мальдивских атоллов.

Мальдивские острова - это тот регион, где любой дайвер, от начинающего дайвера до профессионала, найдет для себя прекрасные места погружений.

 

Расписание дайвинг сафари на Мальдивских островах:

Мальдивы: расписание дайвинг сафариДайв-сафари на Мальдивах: прекрасная возможность совместить отдых на комфортабельной яхте и дайвинг на Мальдивских островах. Пока вы отдыхаете и наслаждаетесь теплым мальдивским климатом, яхта движется от атолла к атоллу, во время стоянок яхты вы сможете совершать захватывающие погружения в воды Индийского океана и увидеть множество подводных обитателей Мальдивских вод. Множество рыб самых разных расцветок, скаты - орляки, манты, различные виды рифовых акул не оставят вас равнодушными, а возможная встреча с китовой акулой - станет волнующим подводным приключением.

 

Каталог яхт для дайвинга и круизов по Мальдивским островам:

Мальдивы: яхты для дайвинга и круизовЯхты на Мальдивах: большое количество моторных и парусных яхт на Мальдивских островах специально оборудовано для проведения многодневных дайв-сафари и морских круизов по островам. Все яхты способны обеспечить вам уровень необходимого комфорта, каюты яхт оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха, кают компании яхт позволят вам приятно провести время между погружениями, а солнечные палубы яхт - насладиться прекрасным Мальдивским климатом и принимать солнечные ванны. Многие яхты предлагают своим пассажирам комплекс дополнительных услуг: массажный кабинет, услуги СПА, прокат катамаранов и гидроциклов.

    

 

тел.: +7 (495) 505-16-82, 544-89-66
г. Москва, ул. Щепкина, д.27, корп.1, офис 15
метро: Проспект Мира

  Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100  Яндекс цитирования